แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับประถมศึกษา

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม

  เข้าชม : 25,880 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

FacebookLINEQRSrc.com