ข่าวโควิด 19 วันนี้ค่ะ...

มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 1 ราย อยู่ในสถานที่กักกัน/ โรงพยาบาลที่รัฐจัดให้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,382 ราย

ไม่มีรายงานป่วยติดเชื้อในประเทศ วันที่ 86

มีกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย (สะสม 3,199 ราย)

ยังรักษาใน รพ. 125 ราย

ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม (สะสม 58 ราย)

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ